Zajęcia logopedyczneSerdecznie zapraszamy na zajęcia z logopedą we FRIENDS STUDIO


  • Zajęcia prowadzone przez logopedę z wieloletnim doświadczeniem
  • Ćwiczenia dostosowywane do wieku i możliwości dziecka
  • Logopeda poprowadzi zabawy logopedyczne, które usprawniają narząd mowy, ćwiczenia poprawnych wzorców wymowy, poszerzanie słownika oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania
  • Zachęcamy do współpracy również rodziców dzieci